Tips på en produkt som räddar många liv

Vi tipsar om både det ena och det andra på vår blogg. En produkt som behöver komma upp i rampljuset, är en hjärtstartare! Detta är något som bör finnas på fler platser än det gör idag. En hjärtstartare kan rädda en person som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu går det att själv införskaffa sig en sådan, på På Hearty.se. Företaget riktar sig nämligen mot både privatpersoner och företagare och har funnits sedan 2014.

Rädda fler!

Det är idag cirka 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp och som dessutom inte befinner sig på ett sjukhus där de snabbt kan få hjälp. Av dessa så är det bara cirka 500 som räddas. Skulle fler satsa på hjärtstartare, samt om fler utbildar sig i hur man använder dem, så skulle man kunna öka siffran som räddas till 5000! Du kan slå ett slag för detta och införskaffa dig en hjärtstartare. På hearty.se hittar du::

  • Hjärtstartare
  • Batterier
  • Elektroder
  • Skyltar
  • Produkter för att träna

Gör det till en lag

I Sverige finns inga lagar om att det ska finnas hjärtstartare, så som det gör i USA. Där har de nationella lagar som säger att hjärtstartare ska finnas på kommunala platser, samt i federala byggnader. Vi i Sverige borde anamma detta och göra på samma sätt. På det viset kanske vi kunde rädda fler! Dessutom se till att fler utbildas i att använda dem, då många inte vågar röra dem, även om de finns uppsatta.

6 jun 2015